Zadaci i aktivnosti
  english | hrvatsk i
PARK PRIRODE LIFE projekt

Početna stranica
LIFE

Početna stranica
www.pp-lonjsko-polje.hr

LIFE

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIFE05 TCY/CRO/000111
K razumnom upravljanju Srednjom Posavinom


Zadatak 1.
Ka integriranom upravljanju porječjem Srednje Posavine
Zadatak 2.
Plan upravljanja za Park prirode Lonjsko polje
Zadatak 3.
Održavanje tradicionalnog sustava pašarenja
Zadatak 4.
Susatav posjećivanja u Parku prirode Lonjsko polje
Zadatak 5.
Edukacija rendžera i vodiča PPLP
 


Zadatak 1. Ka integriranom upravljanju porječjem Srednje Posavine

Razviti savjetodavne procese i upravljačke strukture iz područja zaštite, korištenja i upravljanja vodnim resursima, šumarstva i poljoprivrede, čije će metode planiranja kontrole plavljenja respektirati ulogu močvarnih područja kao prirodne i postojeće infrastrukture u sustavu obrane od poplave.

 

Aktivnosti:

Provedba:

AT.1.1.

Osnivanje Suradničkog Vijeća Srednje Posavine

Sastav Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu

Pregled aktivnosti - 2006.
( PDF, 97 KB)

Izvješće sa inicijalnog sastanka SV Srednje Posavine
Izvješće sa 2. sastanka SV Srednje Posavine
Izvješće sa 3. sastanka SV Srednje Posavine
Izvješće sa 4. sastanka SV Srednje Posavine
Izvješće sa 5. sastanka SV Srednje Posavine

Izvješće sa 6. sastanka SV Srednje Posavine

AT.1.2.

Izrada programa za Srednju Posavinu

Bilten Vol. 9/No. 1/2, 2007. - "Program integriranog upravljanja Srednjom Posavinom"
( PDF, 2.63 MB)

AT.1.3.

Organiziranje radionice na temu "Integrirano upravljanje riječnim slivom prema smjernicama Ramsarske konvencije"

Bilten Vol. 7/No. 1/2, 2005. - "Upravljanje porječjem"
( PDF, 1.23 MB)
Izvješće sa radionice o integriranom upravljanju porječjem

AT.1.4.

Posjet Nizozemskoj za članove Suradničkog vijeća Srednje Posavine

Izvješće sa studijskog putovanja u Nizozemsku od 04.-08. lipnja 2007.

AT.1.5.

Organiziranje radionice na temu monitoringa i obrade podataka

Izvješće sa radionice o sustavu praćenja i izradi baze podataka

AT.1.6.

Izrada sustava kontrole plavljenja za Park prirode Lonjsko polje

 

 

Zadatak 2. Plan upravljanja za Park prirode Lonjsko polje

Izrada Plana upravljanja za Park prirode Lonjsko polje u skladu s odredbama nacionalnog Zakona o zaštiti prirode i principima Ramsarskog upravljanja vlažnim područjima od međunarodne važnosti, a uzimajući u obzir širi kontekst procesa upravljanja Srednjom Posavinom, te međusobno djelovanje tih procesa u cilju prepoznavanja vrijednosti močvarnih staništa i uključivanja tih vrijednosti u sve procese planiranja.

 

Aktivnosti:

Provedba:

AT.2.1.

Dokazati autentičnost područja PPLP usporedbom karata iz 2000. godine sa povijesnim kartama iz 1765. godine

Pregled aktivnosti
Izvješće - Provođenje aktivnosti AT 2.1.

AT.2.2.

Organizirati radionicu "Kartiranje staništa prema EU Direktivi o staništima"

Pregled aktivnosti i zaključci radionice
( PDF, 105 KB)

PDF - karta staništa
( PDF, 818 KB)

AT.2.3.

Organizirati radionicu "Upravljanje staništima" i izrada Priručnika za kartiranje i upravljanje staništima

Izvješće sa radionice „Upravljanje staništima“

Priručnika za kartiranje i upravljanje staništima
( PDF, 3.45 MB)

AT.2.4.

Započeti zakonsku proceduru proglašenja Plana upravljanja PP Lonjsko polje

Park prirode Lonjsko polje -
Živući krajobraz i poplavni ekosustav Srednje Posavine
- Plan upravljanja - 1. dio

Bilten Parka prirode Lonjsko polje, Vol. 10/No. 1, 2008
( PDF, 7.88 MB)

Park prirode Lonjsko polje -
Živući krajobraz i poplavni ekosustav Srednje Posavine
- Plan upravljanja - 2. dio

Bilten Parka prirode Lonjsko polje, Vol. 10/No. 2, 2008
( PDF, 3.11 MB)

 


Zadatak 3. Održavanje tradicionalnog sustava pašarenja

Osigurati mjere i poticaje za učinkovito provođenje aktivnosti tradicionalnog korištenja zemlje, a koje će lokalnom stanovništvu donijeti korist i povećati standard.

 

Aktivnosti:

Provedba:

AT.3.1.

Organizirati Sastanak Suradničkog Vijeća Parka prirode Lonjsko polje

Izvješće sa 1. sastanka
( PDF, 79 KB)
Izvješće sa 2. sastanka
( PDF, 158 KB)

Izvješće sa 3. sastanka
Izvješće sa 4. sastanka
Izvješće sa 5. sastanka
Izvješće sa 6. sastanka
Izvješće sa 7. sastanka
Izvješće sa 8. sastanka


Izvješće sa 1. sastanka radne grupe za vode
Izvješće sa 2. sastanka radne grupe za vode
Izvješće sa 3. sastanka radne grupe za vode
Izvješće sa 4. sastanka radne grupe za vode

Izvješće sa sastanka radne grupe za poljoprivredu
( PDF, 78 KB)

Izvješće sa 2. sastanka radne grupe za lovne aktivnosti

AT.3.2.

Sudjelovati u radu sa glavnim korisnicima prostora

Suradnja sa korisnicima prostora u 2006.
( PDF, 88 KB)
Suradnja sa korisnicima prostora u 2007.
( PDF, 88 KB)
Suradnja sa korisnicima prostora u 2008.
( PDF, 135 KB)

AT.3.3.

Obnoviti ratom devastirane pašnjake

Aktivnosti i zaključci
( PDF, 129 KB)

AT.3.4.

Izdavanje knjige "Tradicionalni sustav pašarenja Srednje Posavine"

Monografija "The Living Landscape and Floodplain Ecosystem of the Central Sava River Basin"
( PDF, 1.56 MB, Engleski)

 

Zadatak 4. Sustav posjećivanja u Parku prirode Lonjsko polje

Izrada sustava posjećivanja za Parku prirode Lonjsko polje i susjednih regija po principima održivog razvoja, baziranih na smjernicama DEG-TDCC - Turistički master plan regije.

 

Aktivnosti:

Provedba:

AT.4.1.

Izraditi Sustav posjećivanja PPLP na bazi Regionalnog Masterplana i organizirati radionicu na temu "Sustav posjećivanja"

Pregled aktivnosti i zaključci radionice
( PDF, 99 KB)

Izvješće sa radionce za prezentaciju magnetne kartice u sustavu posjećivanja, Sveti Martin na Muri

Bilten Vol. 8/No. 1/2, 2006. - "Upravljanje sustavom posjećivanja"
( PDF, 1.97 MB)

AT.4.2.

Organizirati dva seminara za lokalno stanovništvo na temu "Interpretacija"

Izvješće sa 1. treninga lokalnog stanovništva na temu interpretacije i edukacije

Izvješće sa 2. treninga lokalnog stanovništva na temu interpretacije i edukacije

AT.4.3.

Utemeljiti Program za male nadzornike

Izvješće sa 1. trening programa za mlade nadzornike održanog u Krapju
Izvješće sa 2. trening programa za mlade nadzornike održanog u Krapju

AT.4.4.

Izraditi pješačke i bicilističke staze i tiskati Vodič pješakih i biklističkih staza

Vodič za pješačke i cikloturističke staze u Parku prirode Lonjsko polje
( PDF, 2.49 MB)

 

Zadatak 5. Edukacija rendžera i vodiča PPLP

Unaprijediti znanje i vještine u službama nadzora zaštićenih područja Hrvatske iz područja ekologije, komunikacije, interpretacije i monitoringa.

 

Aktivnosti:

Provedba:

AT.5.1.

Organizirati tri nacionalna i regionalna seminara na temu ekologija, komunikacija, interpretacija i monitoring

  Izvješće sa treninga za edukaciju nadzornika
i terenskog rada     
   

Vrh stranice

   
 
Visit Life homepage
 

© 2003 Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapje 30, HR-44325 Krapje
tel.: ++385 (0)44/672-080, 611-190, fax: ++385 (0)44/606-449
e-mail
info@pp-lonjsko-polje.hr
design&webmaster: eko-info studio


Visit Ramsar homepage