Očekivani rezultati
  english | hrvatski
PARK PRIRODE LIFE projekt

Početna stranica
LIFE

Početna stranica
www.pp-lonjsko-polje.hr

LIFE

 


 

 

 

 

 
LIFE05 TCY/CRO/000111
K razumnom upravljanju Srednjom Posavinom


Očekivani rezultati:
 • Osnivanje Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu (prvog u Hrvatskoj za slivna područja) i nastavak rada Suradničkog vijeća PPLP (prvog i do sada jedinog u zaštićenim područjima Hrvatske) kao primjerena struktura integriranog upravljanja
 • Smjernice za integrirano upravljanje savskim riječnim slivom, Jedinstvena baza podataka, Sustav posjećivanja u PPLP i Plan upravljanja PPLP, koji će biti objavljeni u tematskom dvojezičnom (hrvatsko-engleskom) biltenu PPLP.
 • Karta staništa PPLP (1: 25000) temeljena na EU Direktivi o staništima
 • Priručnik za kartiranje i upravljanje staništima
 • Obnova 120 ha (najmanje) ratom devastiranih pašnjačkih površina
 • 10 (najmanje) lokalnih interpretatora koje je educirala Javna ustanova PPLP
 • Knjiga o tradicionalnom sustavu pašarenja Srednje Posavine
 • Biciklističke staze i najmanje dvije pješačke biciklističke staze s promatračnicama i informativno-edukativnim tablama
 • Vodič za i pješačke staze
 • 30 (najmanje) rendžera i interpretatora hrvatskih zaštićenih područja i zaštićenih područja sliva rijeke Save, koje će educirati PPLP na temu ekologije, komunikacije, interpretacije i monitoringa.
 • 10 (najmanje) lokalnih mladih rendžera.

   
         
   
Vrh stranice
 
 
 
Visit Life homepage
 

© 2003 Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapje 30, HR-44325 Krapje
tel.: ++385 (0)44/672-080, 611-190, fax: ++385 (0)44/606-449
e-mail
info@pp-lonjsko-polje.hr
design&webmaster: eko-info studio


Visit Ramsar homepage