Novosti
  english | hrvatski
PARK PRIRODE LIFE projekt

Početna stranica
LIFE

Početna stranica
www.pp-lonjsko-polje.hr

LIFE

 
 
 

LIFE05 TCY/CRO/000111
K razumnom upravljanju Srednjom Posavinom

 

2008.

Edukativna radionica - magnetna kartica u sustavu posjećivanja /21.-23.12.2008./
Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /17.12.2008./
Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /16.12.2008./
Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /12.12.2008./
Informativne table /studeni-prosinac, 2008./
Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /23.10.2008./
Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /21.10.2008./
Trening program za nadzornike i interpretatore /13.-16.09., 13.-16.10. i 27.-30.10.2008./
Trening program «Mladi nadzornik» 2. trening /21.-30.08.2008./
Trening program «Mladi nadzornik» 1. trening /30.06.-09.07.2008./
Trening program za lokalno stanovništvo /03.-14.03.2008./

 

2007.

Sastanak Suradničkog vijeća za Park prirode Lonjsko polje /09. studeni 2007./
Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /24. listopad 2007./
Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /12. listopad 2007./
Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /19. srpnja 2007./
Radionica „Upravljanje staništima“ /19.06.-04.07.2007./
Studijsko putovanje u Nizozemskoj /04.-08.06.2007./
Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /17.05.2007./
Koliko treba platiti onima koji održavaju biološku raznolikost? /05.04.2007./
Trening program za lokalno stanovništvo /26.03.-06.04.2007./
Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /20.03.2007./
Sastanak Radne grupe za vode Suradničkog Vijeća PP Lonjsko polje /09.03.2007./
Prikaz autentičnosti krajobraza Parka prirode Lonjsko polje /07.03.2007./
Inicijalni sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /02.02.2007./

 

2006.

Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /15.12.2006./
Tradicijski proizvodi /13.12.2006./
Kartiranje staništa – analiza i zaključci /6.-13.11.2006./
Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /01.09.2006./
Radionicu na temu «Kartiranje staništa» /17. do 28.07.2006./
Konjogojska izložba «Sunja 2006.» /15. i 16.07.2006./
Zajednička akcija košnje u Lonjskom polju /15.08.2006./


2008.

Edukativna radionica- magnetna kartica u sustavu posjećivanje /21.-23.12.2008./

U Svetom Martinu na Muri organizirana je dvodnevna radionica od 21.-23.12.2008. godine za djelatnike Parka prirode Lonjsko polje na temu „Magnetna kartica u sustavu posjećivanja. Radionicu je vodio gosp. Alois Lang, predstavnik Nacionalnog parka Neusiedler See, te predstavio ciljeve, razvoj i primjenu magnetne kartice u sustavu posjećivanja.

 

Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /17.12.2008./

6. sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu održan je u multimedijalnoj dvorani Javne ustanive Parka prirode Lonjsko polje u Krapju. Članovi vijeća za srednju Posavinu upoznati su s procedurom javne rasprave za Plan upravljanja, primjedbama na plan upravljanja i konačnom financijskom verzijom plana upravljanja za PPLP. Prezentirani su rezultati turističke sezone za 2008. godinu, projekte turističke infrastrukture i edukacijskih radionica za lokalno stanovništvo te izlagao o planiranim aktivnostima za 2009. godinu.

 

Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /16.12.2008./

8. sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje održan je u Krapju br. 16, sjedištu PPLP. Ustanova je prezentirala konačni prijedlog Plana upravljanja Parkom prirode Lonjsko polje i rezultati turističke sezone za 2008.godinu, projekti turističke infrastrukture i edukacijskih radionica za lokalno stanovništvo. Članovi Suradničkog vijeća PPLP upoznati su s planiranim aktivnostima za 2009. godinu.

 

Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /12.12.2008./

7. sastanak Suradničkog vijeća održan je u multimedijalnoj dvorani Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16. Sastanak je organiziran za mjesne odbore, stočarske i lovačke udruge. Svaka skupina je odabrala predstavnike u Suradničko vijeće PPLP za Posavonu, Moslavinu i Slavoniju.

 

Informativne table /studeni-prosinac, 2008./

Javna ustanova PP Lonjsko polje je osmislila, izradila i postavila 30 informativno-edukativnih ploča. Ploče su postavljene na različitim lokacijama sa svrhom proširanja turističke ponude i edukativne ponude Parka prirode, gdje se posjetitelji mogu jednostavno informirati o prirodnoj i kulturnoj baštini PP Lonjsko polje.

 

Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /23.10.2008./

5. sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu održan je 23.10.2008. godine u Krapju, u multimedijalnoj dvorani sjedišta Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje. Članovi suradničkog vijeća upoznati su s tijekom procedure pristupanja Listi svjetske baštine kao i kriterijima prema kojima je dobro predloženo za upis. Članovima je prezentirana radna verzija plana upravljanja, te procedura javnog uvida, sudjelovanja javnosti i konačnog usvajanja plana upravljanja Parkom prirode Lonjsko polje.

 

Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /21.10.2008./

6. sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje održan je 21.10.2008.godine u Krapju. Namjena prvog dijela sastanke bila je predstaviti novu strukturu Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje. U drugom dijelu sastanka Ustanova je predstavila radnu verziju Plana upravljanja, isto tako članovi suradničkog vijeća upoznati su s procedurom javne rasprave, sudjelovanja javnosti i konačnog usvajanja plana upravljanja Parkom prirode Lonjsko polje.

 

Trening program za nadzornike i interpretatore
/13.-16.09., 13.-16.10. i 27.-30.10.2008. /

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje je u suradnji sa Ministarstvom kulture organiziralo tečaj za djelatnike nadzornih službi. Tečaj je održan u dva dijela, prvi dio u periodu od 13.-16.09.2008. godine, a drugi dio od 13.-16.10. i 27.-30.10.2008. godine. Cilj tečaja je bio da polaznici unaprijede znanja i vještine u zaštićenim područjima Hrvatske usmjerena ka ekologiji, komunikaciji, interpretaciji i monitoringu, te priprema za stručni ispit nadzuornika Prvi dio tečaja koji se održao u Krapju završilo je 34 polaznika. Drugi dio tečaja provodio se kroz terensku nastavu, polaznici su imali tematske prezentacije na području parkova ili ustanova za zaštićena područja u kojima su zaposleni. Ukupno je u drugom dijelu tečaja sudjelovao 31 polaznik. Svi sudionici su pozitivno ocijenili trening program.

 

Trening program «Mladi nadzornik» 2. trening /21.-30.08.2008./

U suradnji sa osnovnom školom «Budaševo-Topolovac» Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje organizirala je 2. radionicu za «Mlade nadzornike». Radionica je organizirana u periodu od 21.-30.08.2008.godine u Krapju. Petnaest polaznika steklo je znanja i vještine s područja ekologije, zaštite prirode, komunikacije s lokalnim korisnicima Parka, monitoringa i radnih metoda nadzorne službe.

Posljednjeg dana trening programa polaznici su pristupili ispitu i procijeni znanje. Svi polaznici su uspješno položili ispit, te im je svima uručena potvrda o uspješno savladanom programu obuke. Javna ustanova organizirala je susret i igre s polaznicima prve grupe, djece iz osnovne škole «Jasenovac».

 

Trening program «Mladi nadzornik» 1. trening /30.06.-09.07.2008./

U suradnji sa osnovnom školom «Jasenovac» Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje organizirala je radionicu za «Mlade nadzornike». Radionica je organiziran u periodu od 30.06-09.07.2008. godine u Krapju. Dvanaest polaznika je steklo je znanje i vještine iz područja ekologije, zaštite prirode, komunikacije s lokalnim korisnicima Parka, monitoringa i radnih metoda nadzorne službe.

Posljednji dan radionice polaznici su imali ispit i procjenu znanja. Svi polaznici su uspješno položili ispit, te im je svima uručena potvrda o uspješno savladanom programu obuke.

 Trening program za lokalno stanovništvo /03.-14.03.2008./

Edukacija i trening lokalnog stanovništva iz ekologije, interpretacije i komunikacije kao sastavnog dijela sustava posjećivanja u Parku prirode Lonjsko polje održan je od 03.-14.03.2008.u Krapju.

Prednost kod izbora imali su polaznici koji žive na području Parka te članovi udruga uzgajivača autohtonih pasmina ili polaznici koje se bave tradicijskim zanatima. Svih četrnaest polaznika uspješno je završilo tečaj te im je uručena potvrda o završenoj obuci iz područja ekologije, zaštite prirode, interpretacije i komunikacije.

 


2007.

Sastanak Suradničkog vijeća za Park prirode Lonjsko polje /09. studeni 2007./

JUPPLP je dana 09. studenog 2007. godine sazvala sastanak članova Velikog vijeća (prošireni sastav Suradničko vijeća za PPLP). Cilj je bio upoznati članove sa aktualnostima u Parku u proteklom razdoblju, te odabir novih članova u SVPPLP. Sudionicima sastanka predstavljena je radna verzija Pravilnika o unutarnjem redu PPLP, aktivnosti oko izrade Plana upravljanja za PPLP i aktivnosti turističkih aktivnosti u Parku. Odabir novih članova ići će putem imenovanja od strane institucija, a za neke korisnike prostora na sastancima radnih grupa.


Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /24. listopad 2007./

Dana 24 listopada 2007. godine u Krapju je održan 4. sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu. Članovima SVSP je predstavljeno studijsko putovanje u Nizozemsku, te radna verzija Plana upravljanja za sliv rijeke Save i Kupe. Plan je prezentirao gospodin Alan Cibilić iz Hrvatskih voda, Sektora za planiranje i međunarodnu suradnju. Predstavljanje Plana potaknulo je na raspravu članove Suradničkog vijeća, te je zaključeno da se u izradu Plana moraju uključiti JUPPLP i korisnici prostora.


Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /12. listopad 2007./

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje sazvala je radni sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje, radne grupe za vode. Sastanku su bili nazočni predstavnici Hrvatskih voda, iz Sektora za zaštitu voda, VGO-a za vodno područje sliva Save, Vodno-gospodarskih ispostava Lonja-Trebež, Banovina i Subocka-Strug, te prestavnici Sisačko-moslavčke županije. Na sastanku su doneseni zaključci za izradu Plana upravljanja, te daljnje aktivnosti za izradu zajedničke baze podataka i sustav praćenja voda na području PPLP kao dijela Plana upravljanja.


Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /19. srpnja 2007./

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje je sazvala 4. sastanak SVPPLP. Cilj sastanka je
bio upoznati članove SV sa rezultatima rada u 2007. godini, te ih upoznati sa projektnim
prijedlogom iz programa INTERREG IV C „Upravljanje rizicima u Parku prirode Lonjsko
polje“. Članovi Suradničkog vijeća su kroz prezentacije bili upoznati i sa rezultatima
turističke sezone do srpnja 2007. godine, provedbom studijskog putovanja u Nizozemsku za članove SV Srednje Posavine, provedbom treninga za lokalno stanovništvo i rezultatima radionice „Upravljanje staništima“.


Radionica „Upravljanje staništima“ /19.06.-04.07.2007./

U prostorijama multimedijalnog centra sjedišta JUPPLP u Krapju održana je radionica „Upravljanje staništima“. Radionica je organizirana u tri modula (radne grupe) i to za travnjačka staništa (19.-21. lipnja 2007. godine), vodena staništa (27.-29. lipnja 2007. godine) i šumska staništa (2.-3. srpnja 2007.). U radu su sudjelovali djelatnici drugih zaštićenih područja Hrvatske, Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode i korisnika prostora (Hrvatske šume, predstavnici stočarskih udruga). Radionicu su vodili stručnjaci prof. dr. sc. Ljudevit Ilijanić, prof. dr. sc. Jasenka Topić, dr.sc. Sanja Gottstein, doc. dr. sc. Igor Anić. Polaznici radionice su temeljem dobivene karte staništa PP Lonjsko polje napravili opis svih staništa, sa mjerama zaštite i praćenjem stanja. Rezultati rada i zaključci su bili prezentirani na završnoj prezentaciji svih grupa 04. srpnja 2007. godine, a radni materijali će biti objavljeni u „Priručniku za kartiranje i upravljanje staništima“.


Studijsko putovanje u Nizozemskoj /04.-08.06.2007./

Devetnaest članova Suradničkog vijeća za srednju Posavinu i tri djelatnika Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje bilo je na studijskom putovanju u Nizozemskoj. Cilj putovanja bio je da se članovi SVSP upoznaju sa nizozemskim sustavom obrane od poplave, integriranim upravljanjem porječjem, te uključivanjem dionika u program upravljanja. Članovi SVSP posjetili su pokrajne Flevoland, Južna Holandija, Zeeland i Utrecht u kojima su posjetili u poznali lokalitet Schokland – UNESCO-va lista svjetske kulturne baštine, prirodni rezervat Oostvaardersplassen, Nacionalni park Biesbosch, područje delta rijeka u provinciji Zeeland, Park prirode Lelystadt i Amsterdam. Pod vodstvom stručnjaka iz Regional Water Authority Zuiderzeeland i RWS-RIZA, članovi Suradnićkog vijeća upoznali su se sa primjerima dobre prakse nizozemskog sustava obrane od poplava, problemima i izazovima koji slijede, sustavom upravljanja u zaštićenim područjima i kulturnom baštinom.


Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /17.05.2007./

Povodom Dana rijeke Save, dana 17. svibnja 2007. godine u Krapju održan je sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posvinu. Članovima Suradničkog vijeća predstavljen je popis članova koji idu na studijsko putovanje u Nizozemsku i program studijskog putovanja. Radni dio sastanka bio je predviđen za odabir radnih grupa i zadataka. Članovi SV za Srednju Posavinu svrstani su četiri radne grupe (zaštita prirode, vodno gospodarstvo, kulturna baština, turizam), te izradili popis tema za koje je pokazan najveći interes.


Koliko treba platiti onima koji održavaju biološku raznolikost? /05.04.2007./

U sklopu aktivnosti 3.1., radna grupa za poljoprivredu Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje je u suradnji sa „ECOLOGICOM“, udrugom za održivi ruralnog razvitka organizirala u multimedijalnom prijamnom centru u Krapju 05. travnja 2007. godine radionicu pod nazivom «Koliko treba platiti onima koji održavaju biološku raznolikost?». Radionica se održala u okviru međunarodnog projekta «Inovativni izvori financiranja zaštite prirode i okoliša u kontekstu pridruživanja EU» kojeg financira Europska Komisija. Projektom se žele ispitati mogućnosti primjene koncepta «plaćanja za ekološke servise» (tzv. PES) u zemljama kandidatkinjama za pridruženje EU. Osnovna ideja PES-a je da se onima koji održavaju biološku raznolikost (prvenstveno poljoprivrednici (npr. košnjom, napasanjem stoke, držanjem tradicionalnih pasmina) plati za brigu o općem dobru (očuvano tlo, voda i zrak, bogata biološka raznolikost, njegovan krajobraz i sl.). Svaka od zemalja sudionica u projektu odabrala je po jedno pilot područje za koje će se provjeriti primjenjivost metodologije PES. U Hrvatskoj je za pilot područje odabran Park prirode Lonjsko polje. Na radionici koja je pobudila veliki interes, sudjelovali su predstavnici udruga stočara kao i predstavnici odjela za poljoprivredu lokalnih samouprava s ovog područja.


Trening program za lokalno stanovništvo održan od 26. ožujka – 06. travnja 2007.

U sklopu zadatka izrade Sustava posjećivanja za Park prirode Lonjsko polje, održan je trening radionica za lokalno stanovništvo na temu „Park farmerima“. Cilj radionice bio je uključiti lokalno stanovništvo u sustav posjećivanja obukom za vodiče za temama tradicionalnog stočarenja, ribolovstva i tradicionalnih zanata. U trening programu sudjelovalo je 7 polaznika sa područja Parka prirode Lonjsko polje, koji su dobili osnovna znanja o ekologiji, zaštiti prirode, monitoringu, komunikaciji i interpretaciji. Svih 7 polaznika položilo je tečaj, te su im uručena priznanja.


Sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /20.03.2007./

Povodom Dana parka prirode, u multimedijalnom centru sjedišta Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje, u Krapju, dana 20.03.2007. godine održan je drugi sastanak Suradničkog vijeća za srednju Posavinu. Sastanku su prisustvovali pom. min. Zoran Šikić Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, predstavnik Ramsarske Konvencije gosp. Tobias Salathe, članovi radnog tima na izradi Biltena PPLP, članovi Suradničkog vijeća, te novinari tiska i televizije. Prema uobičajenom rasporedu, članovima Suradničkog vijeća su kroz prezentacije predstavljeni zaključci sa inicijalnog sastanka, konačni sastav suradničkog vijeća, institucionalni okvir i procedura integriranog upravljanja porječjem, te informacije o studijskom putovanju u Nizozemsku. Drugi dio sastanka bio je radni, gdje su članovi SVSP morali definirati institucionalni okvir SV i porceduru upravljanja. Na sastanku je također upriličena prezentacija Biltena Parka prirode Lonjsko polje „Upravljanje porječjem“.


Sastanak Radne grupe za vode Suradničkog Vijeća
Parka prirode Lonjsko polje /09.03.2007./

Suradničko vijeće Parka prirode Lonjsko polje oformilo je radnu grupu za vode koja je održala svoj prvi radni sastanak u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu. Članovi radnog tima su predstavnici Hrvatskih voda, Vodno-gospodarskog odjela za slivno područje Sava, Vodno-gospodarskih ispostava sa područja PPLP, Sisačko-moslavačke županije, predstavnici Javnih ustanova za zaštičena područja SMŽ i BPŽ i Parka prirode Lonjsko polje. Na prvom sastanku radni tim je odredio smjernice za upravljanje vodnim resursima kao dijela pripreme za izradu Plana upravljanja Parkom prirode Lonjsko polje, a koje uključuje sustav obrane od poplave, bazu podataka, obnovu vodotoka, vodoprivredne radove, pitanja kakvoće voda, te korištenje vodnogospodarskih resursa u turističke svrhe.


Prikaz autentičnosti krajobraza Parka prirode Lonjsko polje /07.03.2007./

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje je u suradnji sa Odjelom za UNESCO, Ministarstva Kulture održala prezentaciju prikaza autentičnosti krajobraza Parka prirode Lonjsko polje, koja je održana dana 07.ožujka 2007. godine u velikoj dvorani Ministarstva kulture u Zagrebu. Prezentaciju je održala tvrtka OIKON d.o.o. iz Zagreba, koja je ujedno i izrađivač usporedne karte sadašnjeg stanja sa povijesnim kartama iz 1765. godine. Takva usporedba je značajna ne samo za izradu Plana upravljanja PPLP, već predstavlja i snažan argument za ispunjavanje kriterija za upis Parka prirode Lonjsko polje na UNESCO-vu listu svjetske prirodne i kulturne baštine. Prezentaciji su bili nazočni predstavnici Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Uprave za zaštitu prirode, Odjela za UNESCO, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Sisačko-moslavačke županije i Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje.


Inicijalni sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu /02.02.2007./

Povodom Svjetskog dana zaštite vlažnih staništa, Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje je dana 02. veljače 2007. godine u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu, organizirala inicijalni sastanak Suradničkog vijeća za Srednju Posavinu, radi stvaranja struktura primjerenih za unaprijeđenje odnosa među dionicima odgovornima za upravljanje vodama, zaštitu prirodne i kulturne baštine, gospodarenje šumama i poljoprivredu u tom dijelu savskoga slivnog područja, koji predstavlja ključni retencijski prostor u sustavu obrane od poplava. Inicijalnom sastanku odazvalo se 30 institucija, međunarodnih organizacija i udruga od pozvanih 43. Nakon uvodnih prezentacija, sudionici sastanka su dali prijedlog za način rada vijeća i konačni sastav Suradničkog vijeća.

 

 

2006.

Sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje /15.12.2006./

Dana 15. prosinca 2006. godine, u vinariji „Trdenić“ u Popovači održan je 3. sastanak Suradničćkog vijeća PPLP. U prvom dijelu sastanaka, članovima i gostima predstavljeni su rezultati rada JUPPLP (Tradicijski prozvodi PP Lonjsko polje i zaštićenih područja Sisačko-moslavačke županije, Marketing plan za turističke destinacije Sisačko-moslavačke županije i Park prirode Lonjsko polje, Kartiranje staništa PPLP – preliminarni rezultati radionice, Prikaz šumskih površina odobrenih za ispašu stoke, žirenje ili boravak krupne stoke, Prostorni plan područja posebnih obilježja PP Lonjsko polje). U drugom dijelu sastanka slijedio je rad u grupama, od kojih je prva grupa radila na Poslovniku o radu SV, a druga se bavila problemom obnove pašnjačkih površina i upravljanja državnog poljoprivrednog zemljišta.


Tradicijski proizvodi /13.12.2006./

U sklopu 2. sastanka Suradničkog vijeća PP Lonjsko polje, radna grupa je u suradnji sa djelatnicima PPLP i poduzeća Agrarno savjetovanje d.o.o. radila na odabiru tradicijskih proizvoda sa područja Parka prirode Lonjsko polje. Izrađena je preliminarna šira lista prozvoda, od kojih će se odabrati pet proizvoda, najpogodnijih za daljnju komercijalizaciju.


Kartiranje staništa – analiza i zaključci /6.-13.11.2006./

Od 6.-13.11.2006. godine u Krapju je održan drugi dio aktivnosti „Kartiranje staništa Parka prirode Lonjsko polje prema EU Direktivi o staništima“ – analiza i zaključci terenskog kartiranja. Radionicu su pohađali svi polaznici drugih zaštićenih područja, koji su sudjelovali i u radu ljetnog, terenskog dijela kartiranja. Voditelji radionice, stručnjaci iz OIKON-a, Zagreb, upoznali su polaznike sa osnovnim principima rada u GIS-u. Stoga, možemo reći da je osnovna zamisao ove radionice, a to je da polaznici dobiju potrebno znanje o kartiranju staništa u svim fazama njegove izrade, uspješno sprovedena. Uz prisutnost prof. Jasenke Topić i prof. Ljudevita Ilijanića prezentirani su preliminarni zaključci kartiranja, a slijedi izrada karte staništa PP Lonjsko polje u mjerilu 1: 25000.


Sastanak Suradničkog Vijeća Parka prirode Lonjsko polje /01.09.2006./

Dana 01. rujna 2006. godine u hotelu „Panonija“ u Sisku održan je 1. sastanak Suradničkog vijeća Parka prirode Lonjsko polje u čijem radu je sudjelovalo 14 članova SV, te vanjski suradnici iz poduzeća «OIKON» d.o.o. i ARH-GRAD i polaznici International Summer School Sveučilišta iz Bologne i djelatnici JUPPLP. Čanovima i gostima su kroz prezentacije date informacije o LIFE projektu i predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada (LIFE 05/TCY/CRO/000111 «Ka razumnom upravljanju Srednjom Posavinom», Košnja i tarupiranje, Pašnjak Orlinci, Zaključci sa radionice Sustav posjećivanja, Žirenje i ispaša svinja, Program posudbe i darivanja turopoljskih svinja, Studija izvedivosti Eko-kampa, Marketing plan za turističke destinacije Sisačko-moslavačke županije i Park prirode Lonjsko polje, Kartiranje staništa Parka prirode Lonjsko polje, Priručnik o obnovi drvenih kuća).
U drugom dijelu sastanka, članovi su radili u grupama , te iznijeli zaključke o predloženom sastavu Suradničkog vijeća, načinu rada i temama o kojima će SV raspravljati.


Radionicu na temu «Kartiranje staništa» /17. do 28.07.2006./

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u razdoblju od 17. do 28. srpnja 2006. održala je u parku prirode, u okviru svog projekta iz programa LIFE Europske komisije, radionicu na temu «kartiranje staništa». Ukupno 14 djelatnika većinom iz stručnih službi hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode (uz stručnu pomoć prof.dr.sc. Jasenke Topić i prof.dr.sc. Ljudevita Ilijanića), kartirali su staništa Parka prirode Lonjsko polje. Cilj ove radionice bio je upoznati stručno osoblje u zaštićenim područjima sa cjelokupnim postupkom kartiranja, od izbora potrebne opreme do izrade karte staništa. O značaju ove radionice uvjerila se i dožupanica sisačko-moslavačke županije, gđa Marijana Petir, koja dana 25. srpnja 2006. na terenu posjetila polaznike radionice.


Konjogojska izložba «Sunja 2006.» /15. i 16.07.2006./

15. i 16. srpnja u Sunji je održana već tradicionalna konjogojska izložba hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka. Na izložbi je sudjelovalo 79 grla u različitim kategorijama i 13 zaprega.Šampionsko grlo hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka, Ustanova Parka prirode donirala je svakog s 2.000,00 kn. Po prvi put je organiziran i sajam «Zadrugarstva, obrtništva i turizma» na kojem je Ustanova postavila svoj promidžbeno-prodajni štand.

 

Zajednička akcija košnje u Lonjskom polju /15.08.2006./

Pašnjačke površine u Lonjskom polju su sve više obrasle čičkom, čije suho sjeme stvara konjima velike poteškoće, hvatanjem na konjski rep i grivu, što trenjem stvara rane na koži. Zbog toga je Udruga uzgajivača konja hrvatski posavac «Donja Posavina» iz Mužilovčice, organizirala 15. kolovoza, veliku kosidbu u polju kod Mužilovčice. U kosidbi je sudjelovalo 21 traktor i pokošeno je cca 150 hektara. Konjogojcima su se u kosidbi pridružili i uzgajivači krava sa svojim traktorima, a također je sudjelovao i traktor Parka prirode.

 

 

 

Vrh stranice

 
 
Visit Life homepage
 

© 2003 Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapje 30, HR-44325 Krapje
tel.: ++385 (0)44/672-080, 611-190, fax: ++385 (0)44/606-449
e-mail info@pp-lonjsko-polje.hr
design&webmaster: eko-info studio


Visit Ramsar homepage