Ciljevi
  english | hrvatski
PARK PRIRODE LIFE projekt

Početna stranica
LIFE

Početna stranica
www.pp-lonjsko-polje.hr

LIFE

 


 

 

 

 

 

 
LIFE05 TCY/CRO/000111
K razumnom upravljanju Srednjom Posavinom


STRATEŠKI CILJEVI: • očuvanje i zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti Parka prirode Lonjsko polje
• poboljšati životni standard lokalnog stanovništva
• povećati interes javnosti, njihovu razinu svijesti i znanje o prirodnim i kulturnim vrijednostima područja
• osigurati efikasan sustav obrane od poplave prihvatljiv s gledišta zaštite prirode
CILJ PROJEKTA;
Razvijati i unaprijediti principe razumnog korištenja prema smjernicama Ramsarske konvencije pomoću:

• razvitka savjetodavnih procesa i upravljačkih struktura iz područja zaštite, korištenja i upravljanja vodnim resursima, a čije će metode planiranja kontrole plavljenja respektirati ulogu močvarnih područja kao prirodne i postojeće infrastrukture u sustavu obrane od poplave
• izrade Plana upravljanja za Park prirode Lonjsko polje u skladu s odredbama nacionalnog Zakona o zaštiti prirode i principima Ramsarskog upravljanja vlažnim područjima od međunarodne važnosti, a uzimajući u obzir širi kontekst procesa upravljanja Srednjom Posavinom, te međusobno djelovanje tih procesa u cilju prepoznavanja vrijednosti močvarnih staništa i uključivanja tih vrijednosti u sve procese planiranja
• osiguranja mjera i poticaja za učinkovito provođenje aktivnosti tradicionalnog korištenja zemlje, a koje će lokalnom stanovništvu donijeti korist i povećati standard
• izrade sustava posjećivanja u Parku prirode Lonjsko polje i susjednih regija po principima održivog razvoja, baziranih na smjernicama DEG-TDCC turističkim master planom regije
• unaprijeđenja znanja i vještina službi nadzora zaštićenih područja Hrvatske iz područja ekologije, komunikacije, interpretacije i monitoringa

 

 

 
Vrh stranice
   
 
Visit Life homepage
 

© 2003 Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
Krapje 30, HR-44325 Krapje
tel.: ++385 (0)44/672-080, 611-190, fax: ++385 (0)44/606-449
e-mail
info@pp-lonjsko-polje.hr
design&webmaster: eko-info studio


Visit Ramsar homepage